Vi tilbyr

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Trinnvis opplæring

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Dette må gjennomføres før du kan starte å øvelseskjøre hjemme eller på trafikkskolen.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Her skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte flytte oppmerksomheten mot andre trafikanter. Gode tekniske ferdigheter er nødvendig for å få utbytte av opplæringen videre og innebærer at kjøringen er økonomisk og mest miljøvennlig.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre trinnvurdering (obligatorisk). Hensikten med denne timen er at eleven selv skal kunne vurdere egen kjøreferdighet og selv ta stilling til om kompetansen er god nok til å fortsette videre opplæring. Lærer skal gi tilrådning.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet.

Trinn 3 - Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutning av trinnet skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet førerprøvenivå.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane (obligatorisk). Kurset er på 4 timer, målet med kurset er at eleven skal gjennom opplevelese og erfaring vidreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering (obligatorisk). Hensikten med denne timen er at eleven skal kunne vurdere egen kompetanse og i hvilken grad målene for trinnet er nådd. Han skal også ta stilling til om kompetansen er god nok til å begynne på neste trinn. Lærer skal gi tilrådning.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. 

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Målet for kurset er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring vidreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Kurset omfatter i alt 13 undervisningstimer og inneholder

 • Bilkjøringens risiko
 • Kjøring i landeveismiljø
 • Planlegging og kjøring i variert miljø
 • Refleksjon og oppsummering

Opplæring på manuelt eller automatgiret bil

Du kan velge om du tar førerkort på manuel eller automatgir. Om du velger automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser førerretten til slike blier. Dersom du senere ønsker å utvide til bil med manuelt gir, trenger du bare å ta førerprøven på nytt.


Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime (45 min)

670 kr

Trinnvurdering trinn 2 (45 min)

670 kr

Trinnvurdering trinn 3 (45 min)

670 kr

Sikkerhetskontroll (90 min)

800 kr

Oppvarmingstime (60 min)

900 kr

Leie av bil til førerprøve

2 900 kr

Kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko

1 200 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

3 350 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

2 700 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

1 200 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane

3 710 kr

Annet

Gebyr til NAF sikkerhetskurs på øvingsbane

1 240 kr

Gebyr førerprøve Statens vegvesen

1 100 kr

Utstedelse av førerkort

300 kr

Bilde

80 kr

Teoriprøve

640 kr

Gavekort

0 kr

Lærebok klasse B

400 kr

Pakke

Startpakke

 • 8 x Kjøretime
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Sikkerhetskontroll
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x 4.1.1 Bilkjøringens risiko
 • 1 x 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø
 • 1 x 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø
 • 1 x 4.1.4 Refleksjon og oppsummering
 • 1 x Oppvarmingstime
 • 1 x Førerprøve

Du sparer kr 1560,- Informasjon om pakke: - Pakken må betales før opplæringen starter og må betales i sin helhet, den kan ikke deles opp. - Gebyrer til Statens vegvesen og NAF er ikke inkludert i pakken. - Ved avbrutt opplæring får du pengene tilbake, minus rabatten. Antall kjøretimer er individuelt og avhenger av hver enkelts ferdighetsnivå, og om mål i læreplan er nådd. Det er ingen garanti at kjøretimer i pakken er tilstrekkelig! De fleste elever vil ha behov for flere kjøretimer.

21 900 kr

Informasjon om priser

Kjøretimer skal betales etter gjennomført tid, trafikkskolen kan dessverre ikke gi ikke kreditt. Elever under 18 år må ha en foresatt som står ansvarlig for betaling.


Lærere klasse B

Kommende aktiviteter

Sikkerhetskontroll (B)

25. okt / / 800 kr

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (TG)

30. okt / Knipleveien 44, 1613 Fredrikstad / 3.300 kr

Sikkerhetskontroll (B)

31. okt / / 800 kr

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (TG)

2. des / Knipleveien 44, 1613 Fredrikstad / 3.300 kr

Ta kontakt

Adresse

Knipleveien 44

1613 FREDRIKSTAD

693 00 900

post@dahltrafikkskole.no

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo